Tel : 22 464 84 15 - Mail : sekretariat@abikorp.pl

Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer.

ABIKORP Sp. z o.o. w konsorcjum z firma INFRA S.A. zrealizuje zadanie “Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach: Lucerny, Mrówczej, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek. Umowa została zawarta z MPWiK w Warszawie.

Close Menu