Abikorp oferuje pełen zakres wykonawstwa w zakresie sieci i kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, modernizacji oraz eksploatacji oczyszczalni, odwodnień oraz kompleksowego uzbrojenia terenów w tym pod autostrady, drogi oraz drogi kołowania.

  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci wodociągowe
  • modernizacja oraz eksploatacja oczyszczalni
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • odwodnienia
  • kompleksowe zbrojenie terenów
  • pod autostrady oraz drogi
  • drogi kołowania