Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ABIKORP” Sp. z o.o.

ul. Drumli 16
02-877 Warszawa
NIP : 951-229-29-09

Biuro
ul. Migdałowa 51
02-796 Warszawa

SEKRETARIAT

email : sekretariat@abikorp.pl

tel.: 22 464 84 15
fax.: 22 468 89 01

KSIĘGOWOŚĆ

AnaVo

tel.: 22 464 84 15
fax.: 22 468 89 01