Tel : 22 464 84 15 - Mail : sekretariat@abikorp.pl
Wykonanie awaryjnej modernizacji kolektora Burakowskiego w technologii bezwykopowej
Mikrotuneling - bezwykopowa metoda - abikorp

Wykonanie awaryjnej modernizacji kolektora Burakowskiego w technologii bezwykopowej

Renowacja poprzez wykonanie nowej powłoki betonowej w kolektorze Burakowskim.

Długość całkowita : 108m

Close Menu