You are currently viewing Wykonanie awaryjnej modernizacji kolektora Burakowskiego w technologii bezwykopowej
Mikrotuneling - bezwykopowa metoda - abikorp

Wykonanie awaryjnej modernizacji kolektora Burakowskiego w technologii bezwykopowej

Renowacja poprzez wykonanie nowej powłoki betonowej w kolektorze Burakowskim.

Długość całkowita : 108m