You are currently viewing Jesteśmy sponsorem Srebrnym XVI Konferencji INŻYNIERIA Bezwykopowa 2018

Jesteśmy sponsorem Srebrnym XVI Konferencji INŻYNIERIA Bezwykopowa 2018

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy srebrnym sponsorem organizowanej już po raz 16. Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”, która odbędzie się w dniach 20–22 czerwca br. w podkrakowskich Tomaszowicach. Wydarzenie od lat przyciąga znaczne grono specjalistów i słuchaczy z branży bezwykopowej, wod-kan, paliwowej, energetycznej oraz innych branż, zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązań bezwykopowych zarówno do renowacji, jak i budowy przewodów podziemnych. Tym razem odbędzie się w nowej formule: organizatorzy przygotowali dla uczestników – oprócz 17 godzin interesujących wykładów, dyskusji panelowych oraz warsztatów – aż siedem godzin pokazów praktycznych na terenie zewnętrznym, w tym Rodeo HDD i Rodeo „kretów”.

Podczas konferencji dyskutowane będą m.in. takie zagadnienia, jak:
doświadczenia inwestorów w projektowaniu, planowaniu, realizacji, nadzorze i odbiorach prac realizowanych z wykorzystaniem metod bezwykopowych;
metody doboru technologii bezwykopowych;
warunki brzegowe zastosowania głównych metod budowy bezwykopowej;
innowacyjne rozwiązania w wiertnictwie;
odpowiedzialność prawna zamawiającego, wykonawcy, inżyniera kontraktu i projektanta za błędy na budowie.

W trakcie wydarzenia zorganizowane zostaną też warsztaty dotyczące problemów wykonawczych, prawnych i organizacyjnych na każdym etapie realizacji projektu. Z kolei główny panel dyskusyjny, który odbędzie się podczas Konferencji, obejmie tematykę wytycznych oraz regulacji prawnych w branży bezwykopowej.

Szczegóły na temat konferencji dostępne na stronie

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook
Zapraszamy!