You are currently viewing NO-DIG Poland 2016
nagroda - abikorp - w kategorii bezwykopowa budowa - technologia mikrotunelingu

NO-DIG Poland 2016

No-Dig Poland 2016

12–14 kwietnia 2016 r. w Kielcach – Cedzynie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe No-Dig Poland 2016.
Konferencja organizowana jest od 2005 r. w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej edycji brało udział liczne grono krajowych i zagranicznych uczestników (także spoza Europy), w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i remontach inwestycji z sektora wodociągowego, drogowego oraz kolejowego, m.in. bezwykopową budowę i naprawę sieci podziemnych pod istniejącą infrastrukturą oraz bezwykopową budowę tuneli infrastrukturalnych.
Szerokie stosowanie technologii bezwykopowych, wykluczając konieczność zamykania ulic i wytyczania objazdów z powodu prowadzenia robót wykopowych, jest szczególnie efektywne w warunkach miejskich. Znacząco ogranicza lub wręcz eliminuje różnorakie uciążliwości środowiskowe (emisja CO2 i spalin, hałasu i wielu innych zanieczyszczeń). Technologie te są bardzo szybkie w realizacji i jednocześnie w większości przypadków bardziej efektywne ekonomicznie od tradycyjnych technologii wykopowych.
13 kwietnia podczas gali towarzyszącej VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016 wręczono pamiątkowe grawertony sponsorom konferencji oraz dyplomy wyróżnionym osobom i firmom.

Wyróżnienia i nagrody
Wręczenia grawertonów dokonali prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji, prezes zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, oraz Mariusz Karpiński-Rzepa, redaktor naczelny czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.
Pamiątkowe grawertony otrzymali:
platynowi sponsorzy konferencji – Steinzeug-Keramo Sp. z o.o., Sekisui SPR Poland Sp. z o.o., 3M Poland Sp. z o.o.;
złoty sponsor konferencji – Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.;
srebrny sponsor konferencji – PipeHawk plc;
brązowy sponsor konferencji – Teco Sp. z o.o.;
Wyróżnienia przyznano firmom:
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie za największą aktywność spośród wszystkich polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie liczby wygłoszonych referatów w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Lublinie za największe zainteresowanie spośród wszystkich polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych, wyrażone liczbą osób uczestniczących w VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016,
Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów za aktywne włączenie się w organizację VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016,
Wodociągom Kieleckim Sp. z o.o. za włączenie się w organizację VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016.
Wśród osób wyróżnionych znalazł się dr Tom Iseley, dyrektor Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie w Luizjanie w USA, który wygłosił inauguracyjny referat Wyzwania w zakresie infrastruktury podziemnej wymagających innowacji, walidacji i edukacji. Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie w Luizjanie współorganizowało konferencję No-Dig Poland 2016.

Expert 2016

Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie – już po raz siódmy – nagród i wyróżnień Expert. W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek inżynierii bezwykopowej. Skład komisji konkursowej wyłaniany jest przez organizatorów spośród członków Komitetu Naukowego oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego konferencji No-Dig Poland.
Statuetki Expert 2016 i dyplomy wręczyli prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski oraz dr hab. Lidia Dąbek prof. PŚk, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej.
Na podstawie głosów nadesłanych od członków komisji konkursowej, zgodnie z regulaminem konkursu Expert, przyznano nagrody w trzech kategoriach: bezwykopowa budowa w latach 2014–2015, bezwykopowa odnowa w latach 2014–2015, innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie, odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych w latach 2014–2015.

Laureaci nagrody Expert 2016:

w kategorii bezwykopowa budowa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Abikorp Sp. z o.o. za bezwykopową budowę kolektora kanalizacyjnego „Kolektor Burakowski BIS” o średnicy DN3000 z rur GRP Hobas w Warszawie,

w kategorii bezwykopowa odnowa – Teco Sp. z o.o. za bezwykopową renowację sieci wodociągowej w Wałbrzychu metodą natrysku Scotchkote PRL 2400 firmy 3M,

w kategorii innowacyjne urządzenie – Mempex Ltd. za skonstruowanie maszyny ST-40 do bezwykopowej wymiany rurociągów podziemnych.

Wyróżnieni w konkursie Expert 2016 w kategorii bezwykopowa odnowa:
Sekisui SPR Poland sp. z o.o. za rehabilitację wodociągu o średnicy DN 600 mm w Sosnowcu,
Terlan Sp. z o.o. za bezwykopową renowację odcinka magistrali wodociągowej o średnicy DN 300 mm w Poznaniu;
Wyróżnieni w konkursie Expert 2016 w kategorii innowacyjne urządzenie:
Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o. za specjalistyczną zaprawę mineralną Rebet,
PipeHawk plc za innowacyjne urządzenie e-Safe,
3M Poland za innowacyjny produkt3M™ Scotchkote 2400.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

No-Dig Poland 2018
W zgodnej ocenie uczestników i członków Komitetów Naukowego i Organizacyjnego, konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona inżynierii bezwykopowej jest potrzebna środowisku inżynierów budownictwa. Już dzisiaj zapraszamy na VIII No-Dig Poland, który planowany jest na kwiecień 2018 r.

tekst i zdjęcia: NBI Media