Modernizacja Kolektora Burakowskiego w Warszawie

Do września 2020 r. ABIKORP Sp. z o.o., działając w konsorcjum z BLEJKAN S.A. jako lider konsorcjum i TERLAN sp. z o.o., zmodernizuje kolektor Burakowski na długości 5 km. Umowa w takim zakresie została zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.