You are currently viewing Rozalia w Warszawie

Rozalia w Warszawie

Głowica mikrotunelowa o imieniu Rozalia jest w trakcie realizacji wiercenia na zadaniu „Kolektor Lindego BIS” w Warszawie. W trakcie budowy zestaw wykona niespełna 4km nowego kolektora sciekowego o srednicy nominalnej DN2000.